sábado, 23 de octubre de 2010

Ethnique Punch - Avantür (2010)

01. Ýstifa
02. Beklektik
03. Carpe Diem
04. Karavan
05. Böyle Þeyler Filmlerde Olur
06. Metamorfin
07. Geldik Pýrasanýn Faziletine
08. Þark Muammalarý
09. Prof. Ganja
10. Fikrisabit Edöner

No hay comentarios: